Privacybeleid CAS24

/Privacybeleid CAS24
Privacybeleid CAS24 2020-01-20T11:07:16+00:00

Privacybeleid CAS24 BV

Persoonlijke gegevens van bezoekers worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. CAS24 BV, houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) stelt. Hieronder wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen, voor welke doelen, hoe wij de gegevens krijgen, wat uw rechten zijn en hoe u deze kunt uitoefenen.

Begripsomschrijvingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

  • CAS24: CAS24 BV, gevestigd te Delft aan het Noordeinde 30 (Nederland).
  • Persoonsgegevens: alle tot een individuele persoon herleidbare gegevens.
  • Verwerken van persoonsgegevens: elke handeling of geheel van handelingen met betrekking tot die persoonsgegevens vanaf het verzamelen tot aan het vernietigen.
  • Bezoeker: bezoeker van onze website, die niet noodzakelijkerwijs ook een klant of waarvan wij reeds de gegevens in ons systeem hebben (prospect).

Actief verstrekte informatie

Als u zich aanmeldt, verstuurt u uw (persoons)gegevens (zoals: naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres) naar CAS24 via een beveiligde verbinding waardoor anderen uw gegevens niet kunnen inzien.

Passief verstrekte informatie

Bij het surfen over het internet stelt u, wellicht zonder dat u zich daarvan bewust bent, ons (maar mogelijk ook anderen) in staat om gegevens over u te verzamelen. Voorbeelden hiervan zijn het ‘IP-nummer’ van de computer waarmee u over het internet surft, het besturingssysteem, de internetbrowser die u gebruikt en de internetpagina’s die u bekijkt. CAS24 kan met deze gegevens de kwaliteit en toegankelijkheid van zijn internetpagina’s verbeteren. Zo komen we op deze manier te weten welke pagina’s veel en welke weinig worden bekeken. Voor zover we deze gegevens gebruiken, is het altijd anoniem en getotaliseerd.

Cookies

CAS24 maakt gebruik van cookies om de bezoeker een optimale gebruikerservaring te bieden. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op het systeem van de bezoeker zelf worden opgeslagen. We gebruiken de volgende soorten cookies:

Functionele cookies: de voorkeuren van bezoekers worden versleuteld opgeslagen met een unieke sleutel op onze server. Deze unieke sleutel wordt in uw cookie opgeslagen. De cookie zorgt ervoor dat u niet telkens al uw voorkeuren opnieuw hoeft door te geven.

Meet cookies: de bezoekersaantallen worden bijgehouden door middel van bijvoorbeeld Google Analytics, waarvoor cookies worden geplaatst.

Welke informatie wordt met deze cookies vastgelegd?

Dit kunnen gegevens zijn die u heeft ingevuld op de site. Verder wordt vanuit meetcookies gebruiker-id’s geplaatst waarmee bijgehouden kan worden op welke pagina’s u bent geweest. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens. CAS24 kan cookies daarom niet gebruiken om u persoonlijk te identificeren.

Wie hebben toegang tot deze gegevens?

De functionele cookies die betrekking hebben op de werking van de site kunnen gelezen worden door CAS24. De meetcookies die geplaatst worden door Google Analytics kunnen door Google benaderd worden. Google gebruikt cookies om te onthouden dat u onze website heeft bezocht. Lees hier meer over het beleid van advertentiecookies van Google, of lees meer over het beheren van Google-advertenties. CAS24 heeft geen toegang tot gegevens in de meetcookies.

In- en uitschakelen van cookies en verwijderen

Hoe u cookies in- of uitschakelt of verwijdert, vindt u in de Help-functie van uw browser.

Doel en inhoud van de gegevensverwerking

De gegevens worden via een beveiligde verbinding (SSL) verzonden naar CAS24. Cas24 neemt vervolgens contact met u op om uw vragen te beantwoorden en de gewenste producten/diensten voor u in orde te maken.

De gegevens worden gebruikt om:

  • Nieuwsbrieven te kunnen toezenden.
  • Een herinneringsmailtje te sturen voor het aflopen van uw energiecontract.
  • Uw aanvraag voor producten/diensten af te kunnen handelen en u te kunnen informeren over het verloop daarvan.
  • Nieuwe producten/diensten te kunnen ontwikkelen en aanbieden.
  • Onze diensten te kunnen analyseren, onderhouden, verbeteren en beschermen.
  • Aan wet- en regelgeving te voldoen.

Bewaren van de persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden bij CAS24 niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of worden gebruikt.

Het verstrekken van de persoonsgegevens

CAS24 verstrekt uw gegevens niet aan enige andere partij behalve voor de behandeling van aanmeldingen of als wet- en regelgeving ons hiertoe verplichten. De gegevens worden alleen gebruikt voor de in deze verklaring omschreven doelen. De door u gekozen aanbieder heeft eigen verplichtingen onder de AVG. Voor de behandeling van uw gegevens door hen verwijzen wij naar de privacyverklaring van deze aanbieder.

Recht van inzage en correctie

U heeft altijd het recht van inzage in de gegevens die CAS24 over u in bezit heeft. U heeft het recht deze te laten verbeteren of onjuiste gegevens te laten verwijderen.

U kunt deze gegevens opvragen door een e-mail te versturen vanaf het e-mailadres waarvan u de gegevens wilt inzien of wijzigen. Stuur deze e-mail naar service@cas24.nl. U ontvangt dan binnen vier weken van ons een overzicht.

Recht van bezwaar en vergetelheid

Als u niet langer prijs stelt op onze informatie of als u uw toestemming voor het gebruik van uw e-mailadres of (mobiele) telefoonnummer wilt intrekken, kunt u dit doorgeven door te mailen naar service@cas24.com. Binnen een maand wordt uw verzoek verwerkt.

Indien u de registratie bij CAS24 beëindigt, zullen uw persoonsgegevens op uw verzoek uit ons bestand worden verwijderd, tenzij zij op grond van een wettelijke verplichting langer bewaard moeten worden.

Geheimhouding

De medewerkers van CAS24, Cas24 zelf en zij die in opdracht van cas24 toegang hebben tot persoonsgegevens, zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens tenzij zij door wet- of regelgeving verplicht worden mededelingen te doen.

Beveiliging

Om inzage van uw persoonsgegevens door onbevoegden te voorkomen, heeft CAS24 verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen.

Zodra u op onze site klikt, wordt er een beveiligde verbinding tot stand gebracht. CAS24 maakt hierbij gebruik van SSL (Secure Sockets Layer). Deze op internet gangbare techniek wordt door veel websites gebruikt om op een veilige, versleutelde manier gegevens uit te wisselen.

SSL zorgt ervoor dat de informatie tussen uw pc en CAS24 is gecodeerd. Een eigenschap van SSL is dat gegevens worden versleuteld met een digitale sleutel. Uw browser ontvangt een certificaat met de sleutel als u naar een https-site gaat.

Vraag, tip of klacht?

Heeft u een vraag, tip of klacht aanCAS24 met betrekking tot (uw) privacy? U kunt een e-mail sturen naar service@cas24.nl of bellen met 088 0204656. Als wij er samen toch niet uitkomen dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Inwerkingtreding en wijziging reglement

Dit privacybeleid is 6 april 2018 in werking getreden. CAS24 behoudt zich het recht voor om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in het privacybeleid. Dit beleid zal echter nooit in strijd zijn met de eisen zoals deze zijn gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Eventuele aanpassingen zullen met onmiddellijke ingang van kracht worden. Wij raden u aan om regelmatig kennis te nemen van dit privacybeleid. Vragen over dit beleid kunt u sturen via ons contactformulier.

Geactualiseerd: 20-1-2020